SAMARBETSPARTNERS

Grunden i våra samarbeten är alltid att det ska vara givande för alla som är inblandade.

Vi arbetar med människor som söker en närmare anknytning till arbetsmarknaden och därför har vi kontakt med arbetsgivare för att inventera era behov. Detta kan vara allt från att undersöka vad ni har för behov av nyrekrytering till att presentera en person som kan vara lämplig för eventuell praktik. Vi hjälper alltid till med samtal med Arbetsförmedlingen vid behov! 
Utöver att matcha in rätt person på rätt plats erbjuder vi att: 

  • Digitalisera bilder, artiklar och ljudband 
  • Retuschera bilder och material 
  • Skapa broschyrer och informationsmaterial 
  • Sätta ihop Power Points och grafisk profil 

Ett samarbete med oss är alltid kostnadsfritt och ska kännas ömsesidigt gynnsamt för såväl er som för de som vi stöttar. Med andra ord kan ett samarbete byggas upp på många olika sätt och vi är alltid intresserade av att höra vad ni har för behov. 

Varmt välkommen till  A-reco! 

Vi vet vad vi gör. Det märker du snabbt! 

Wake Me Up

Är du redo?

Välkommen till Stöd och Matchning på A-reco i Liljeholmen eller i Vällingby! Våra erfarna och kompetenta jobbcoacher samt studie- och yrkesvägledare stöttar dig under vägen till ditt mål.