Jämställdhetsprojektet

Här arbetar vi med jämställdhet i olika former. Vi tar fram ett digitalt nyhetsblad med referat och texter som vi skickar till våra prenumeranter en gång per månad. Du tar fram texter och bilder till nyhetsbladet, kanske vill du ingå i redaktionsgruppen som sammanställer texterna.

Vi jobbar även med gemensamma teman inom jämställdhetsområdet. Det innebär att du arbetar både enskilt och i grupp. Ibland gör vi även studiebesök i samband med vårt arbete. 

Du får träna dig att arbeta med att söka information, att skriva och redigera texter och att ta fram bilder till texterna.

Du behöver inte några förkunskaper för att delta.

Rulla till toppen