JÄMSTÄLLDHETSPROJEKTET

Grunden i våra samarbeten är alltid att det ska vara givande för alla som är inblandade. 

I Sverige har vi en uppfattning om att vi har kommit långt när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män i exempelvis arbetslivet. Trots detta finns det skillnader när det gäller lönesättning, yrkesval, frågor om ansvar för hem, familj osv. Vad beror det på? Hur har det sett ut tidigare i Sverige? Hur pratar vi idag om detta?

I Jämställdhetsprojektet tittar vi närmare på det här. Vi är öppna för olika idéer om hur vi kan arbeta med frågorna och vi tar stor hänsyn till projektdeltagarnas olika förutsättningar. Som deltagare får du möjlighet att arbeta både individuellt och i grupp.

Jämställdhetsprojektet ger bland annat ut ett digitalt nyhetsbrev en gång i månaden. Nyhetsbrevet innehåller sammanfattningar av nyheter på jämställdhetsområdet, kommentarer och fördjupningar. Det finns exempelvis möjlighet att arbeta med att skriva texter, genomföra intervjuer, leta bilder eller fotografera och att planera och redigera nyhetsbrevet.

Vi har också olika gemensamma aktiviteter. Det kan handla om utflykter, besök på museer, att vi tar del av varandras muntliga presentationer eller att vi tillsammans samtalar kring videoklipp, radioinslag.

Varmt välkommen till  A-reco! 

Vi vet vad vi gör. Det märker du snabbt! 

Är du redo?

Välkommen till Stöd och Matchning på A-reco i Liljeholmen eller i Vällingby! Våra erfarna och kompetenta jobbcoacher samt studie- och yrkesvägledare stöttar dig under vägen till ditt mål.