INTEGRITETSPOLICY

A-reco värnar om din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs din rätt till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter.

Vår skyldighet gentemot dig

För oss står du alltid i centrum i vårt arbete. A-reco är mån om din personliga integritet och vill behålla din tillit och ditt förtroende genom att skydda och behandla dina personuppgifter på bästa sätt.

Vi vill här förklara hur A-reco använder de personuppgifter du delar med oss, samt vilka rättigheter du har enligt GDPR. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det A-reco Stockholm AB, org. nr. 556684-1267, som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

  • A-reco säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Åtgärder som vidtagits är kryptering, lösenordsskydd, brandväggar, mm.
  • På A-reco hanteras endast den informationen som behövs, endast av de personer som behöver den för att kunna ge dig den bästa servicen, samt endast så länge informationen är relevant. Det vill säga endast vad som är nödvändigt för att du ska kunna ta del av våra tjänster.
  • Du har rätten att begära att dina uppgifter raderas och inte önskar ta emot fortsatt information från A-reco Stockholm AB. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden A-reco Stockholm AB har mot dig.
  • Du har rätten att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätten att kräva ut en kopia om de uppgifter som A-reco Stockholm AB har registrerat om dig. Ansökan skickas underskriven och den ska vara ställd till A-reco Stockholm AB på mailadress info@a-reco.se 
  • Vi har flera tredje parts- tjänsteleverantörer (s.k personuppgiftsbiträden) som behandlar personuppgifter åt oss. Exempel på behandlingar är administration av våra system och datorer, ekonomi, löner, telefonväxel, rekryteringsystem m.m. Vi ger aldrig ut uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte.

Deltagare på A-reco

I de fall som du börjar som deltagare på A-reco för att ta del av våra tjänster, är vi skyldiga att dokumentera detta och dina personuppgifter behandlas då i vårt journalsystem. Vi sparar dina uppgifter upp till två år efter avslutad tjänst.

När du som deltagare på A-reco söker praktik, arbetsträning, sysselsättning eller anställning på en arbetsplats kan vissa av dina uppgifter komma att lämnas ut till tredje part. Som deltagare på A-reco är du väl informerad om detta.

Arbetsgivare

Vi registrerar dina uppgifter om du som arbetsgivare uttrycker önskemål om att i framtiden ta emot en deltagare från oss, alternativt har en deltagare från oss idag (på praktik, arbetsträning, sysselsättning eller anställd med stöd från A-reco). De uppgifter vi registrerar är namn, adress, telefon och e-mail. Syftet är att kunna nå dig för att ge dig och deltagaren det bästa stödet, inför, under och efter praktik. Dina uppgifter sparas bara så länge du önskar eller så länge det är relevant för uppdraget och som längst 2 år efter avslutad praktik.

Kunder, uppdragsgivare och samarbetspartners

Som kontaktperson hos kund eller uppdragsgivare blir du registrerad i våra system. Vi sparar endast de uppgifter som ni angett och som vi behöver för att kunna utföra den beställda tjänsten. Vi sparar dina uppgifter efter avslutad tjänst utifrån juridiska bestämmelser för respektive tjänst.

Klagomålshantering på A-reco.se – ”Tyck om oss”

Du har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via vår hemsida på ”Tyck om oss” och dessa registreras i vårt system för avvikelser. Du kan välja att vara anonym eller så kan du välja att bli kontaktad för återkoppling. Väljer du att lämna personuppgifter kommer de användas av A-reco Stockholm AB till att utreda, åtgärda och återkoppla gällande den specifika synpunkt eller det klagomål som du rapporterat om.

Synpunkter och klagomål sparas i syfte att föra statistik och förbättra verksamheten. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade eller anonymiserade. Om du begär att uppgifterna raderas kan detta förhindra oss från att åtgärda synpunkten eller klagomålet.

Besökare på hemsidan

A-reco Stockholm AB använder cookies på hemsidan – som är elektronisk information om ditt besök på hemsidan. Cookies används för att optimera ditt användande av vår webbplats. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Cookien innehåller ingen personlig information om dig. Vi använder även cookies för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics som vi använder för att förbättra webbplatsen. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren.

-Google Analytics

A-reco.se använder sig av verktyget Google Analytics för att analysera och förbättra upplevelsen och interaktion med webbplatsens funktioner och tjänster. Vi kan ej identifiera dig utifrån denna data. Google Analytics använder sig av cookies. Läs mer om hur Google analytics hanterar din data.
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

-IP-adress

Din IP-adress lagras på servrar på Internet. IP adress används för att se är hur datorer kommunicerar med varandra på Internet. Denna teknologi kan användas för att mäta återkommande besök för statistiska skäl.

Är du redo att hitta ett jobb??

Välkommen till stöd och matchning på A-reco i Liljeholmen eller i Vällingby! Våra erfarna och kompetenta jobbcoacher samt studie- och yrkesvägledare stöttar dig under vägen till ditt mål.