DIGITALISERINGSPROJEKTET

Digitaliseringsprojekt är viktigt och görs för att bevara materialet för eftervärlden, och för att göras tillgängligt för flera genom att kunna läggas ut på internet.

Vi arbetar främst med att skanna och retuschera foton, bilder och dokument för museer och andra kulturinstitutioner. Vi arbetar även åt ideella föreningar och icke kommersiella organisationer. Arbetet är viktigt och görs för att bevara materialet för eftervärlden, och för att göras tillgängligt för flera genom att kunna läggas ut på internet.

Du kan också göra hemsidor i WordPress eller designa broschyrer, loggor och informationsmaterial. Möjligheterna är många och du får tillfälle att använda din kreativitet. Vi arbetar i Microsoft Office-program och i Adobes program, till exempel Photoshop, Premiere, InDesign och Illustrator.

Har du intresse för bokföring har vi möjlighet att bedriva självstudier i programmet Fortnox.

För att kunna delta i detta projekt behöver du ha grundläggande datakunskaper.

Är du redo?

Välkommen till Stöd och Matchning på A-reco i Liljeholmen eller i Vällingby! Våra erfarna och kompetenta jobbcoacher samt studie- och yrkesvägledare stöttar dig under vägen till ditt mål.