Varmt välkommen! Läs gärna igenom kraven som Arbetsförmedlingen ställer och motivera i din ansökan hur du uppfyller dem

Vi på A-reco arbetar på många olika uppdrag, bland annat som outplacement-konsulter i form av underleverantörer åt Stockholms stad, vi arbetar nära Landstinget och kulturinstitutioner som Liljevalchs och mycket med grafisk bildbehandling.

Som medarbetare på A-reco finns alltid en chans att växa in i våra olika roller. Hos oss är alla verksamhetsutvecklare i den grad en själv vill. Längst ner hittar du en meny på hur hur vi erbjuder arbetssökande en meny med val för hur de själva vill ha sin coachning – det är deras motivation och vilja som bestämmer – vårt jobb är att motivera dem och kontakta arbetsgivare.

Denna utlysta tjänst har fokus på tjänsten Stöd och matchning och där ställs ett antal krav som du behöver uppfylla för att bli godkänd utifrån det avtal som vi har tillsammans med upphandlande kund, Arbetsförmedlingen. Du behöver uppfylla ett av dessa två nedanstående krav, vilka är:

Alternativ 1
Krav på handledarens kompetens – kvalificering via tjänstespecifik utbildning och generell arbetslivserfarenhet

Utbildning: Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena; Arbetsliv, organisation och personalarbete,
studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.

Arbetslivserfarenhet: Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten.

Alternativ 2
Krav på handledarens kompetens – kvalificering via generell utbildning och tjänstespecifik arbetslivserfarenhet

Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.

Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i följande yrke eller arbetsuppgifter.
– Arbetsledning med personalansvar
– Rekrytering
– Omställningsarbete för arbetssökande
– Studie- och yrkesvägledning
– Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)
– Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
– Arbete med social- och grupppsykologi
– Karriärvägledning

Personen ska ha erhållit arbetslivserfarenheten under de senaste fem åren räknat från den dag personen tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten.

Hur en insats kan läggas upp!


Varmt välkommen med din ansökan till vårt team! 🙂