Arbetsträning / Förstärkt Arbetsträning

Om du är med i jobb- och utvecklingsgarantin kan du beviljas en insats inom Förstärkt Arbetsträning. Syftet är att du ska få chansen att vidareutvecklas inom ett nytt område och att vi tillsammans kommer ett steg närmare frågan vad du kan och vill arbeta med.
Om du kan delta i Förstärkt Arbetsträning kommer vi tillsammans med din handläggare att formulera en frågeställning kring vad du kan arbeta med och hur dina kunskaper inom detta utvecklas över tid. De projekt som vi arbetar med är:

  • Digitalisering av bilder och annat material
  • Skapande av broschyrer och Power Point
  • Utarbeta och utveckla hemsidor
  • Hantverk och tillverkning till offentliga och ideella föreningar
  • Jämställdhetsprojekt
  • Nyhetsbevakning och administration

Vid sidan av olika projekt får du hjälp och stöd i att söka jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Vi samverkar med många olika samverkanspartners, bland annat:

Digitaliseringsprojekt med Liljevalchs för forskningssammanhang

 

Skapande av digitalt material som affischer

 

Systematiska skyltar och besöksinformation

Varmt välkommen till A-reco!

Vi vet vad vi gör. Det märker du snabbt!